Blog Detail

Fraktalny Wszechświat

16 Kwi , 2016,
Fractalinn
No Comments

Zarówno świat ożywiony jak i nieożywiony wokół nas pełne są przykładów udowadniających fraktalną strukturę i zasadę budowy wszechświata, tzw. Boską Matrycę. Oparta jest ona na zasadach działania Świętej Geometrii i Złotej Proporcji, a reprezentowana najlepiej poprzez uniwersalne liczby π i Φ, Ciąg Fibonacciego czy Figury Platońskie.

Every natural object in the universe, has to obey this rule of the golden mean ratio, which allows for the perfect, non-destructible charge compression. From the cells of our bodies to the spiral galaxies of the universe all is based on this basic proportion and fractal geometry.

This type of geometry has got a few interesting properties. One of them is self-symilarity.
Selfsymilarity is basically a pattern of geometry/ratio that repeats itself. Example : branches of a tree, leafs, feathers etc.
All natural objects within the confined space of the third dimension are holographic in nature , which means that every part of the system contains all the information and energy of the entire system. Example: human DNA contains all the “design” of the shape of the human body / the entire system.