Uzdrawiająca Architektura

Krótka informacja

FRAKTALNY WSZECHŚWIAT

Zarówno świat ożywiony jak i nieożywiony wokół nas pełne są przykładów udowadniających fraktalną strukturę budowy wszechświata, tzw. Boską Matrycę. Oparta jest ona na zasadach działania Świętej Geometrii i Złotej Proporcji, a reprezentowana najlepiej poprzez uniwersalne liczby π i Φ, Ciąg Fibonacciego czy Figury Platońskie.

FRAKTALNA ARCHITEKTURA i DESIGN

Architektura holistyczna zajmuje się całościowym, zrównoważonym podejściem do projektowania i uwzględnia wpływu budynków na zdrowie użytkowników. Architektura fraktalna idzie o krok dalej i wprowadza kwantowe prawa budowy wszechświata w nasze zbudowane otoczenie.

HOLISTYCZNE ZDROWIE i UZDRAWIANIE

Zdrowie jest naturalnym, optymalnym, zrównoważonym stanem naszego organizmu i psychiki. Choroba zaczyna się wtedy gdy zostaje utracona równowaga, tak więc holistyczne
uzdrawianie jest szukaniem powrotu do tej równowagi.

ŚRODOWISKO I EKOSYSTEMY

Ludzka ingerencja w środowisko naturalne w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci doprowadziła już do wielu katastrof klimatycznych, które w rezultacie uderzają w nas samych na wielu poziomach życia. Jedną z najważniejszych przyczyn degradacji środowiska stało się budownictwo.

Ostatnie wpisy